HDR Panorama

HDR-pano teknikken gør det muligt at vise motivet med interaktiv eksponering - eller fortalt på en anden måde - lyset/ kontrasten ændres efter hvor man kigger hen. Meget lig det man kender fra et TV-/videokamera, som automatisk indstiller sig efter lyset - f.eks. ved transmission fra en fodboldkamp, hvor den ene halvdel af banen ligger i skygge og den anden i fuld sol.

HDR-billeder indeholder flere optagelser [her 5] af det samme motiv og fylder derfor en del mere and et alm panorama billede [1MB]

Viewer Instructions:

  • Simuleret auto-exponering [særlig tydelig når du kigger ned mod sneen eller op mod himlen]
  • tryk tast 'b' for at øge lysstyrken 5%
  • tryk tast 'd' for at sænke lysstyrken 5%
  • Klik og træk rundt med v-musetast for at panorere/tilt
  • Alternativt, benyt piletaster til at flytte i små ryk.
  • Under panorering benyttes "shift" og "ctrl" til at zoome in og ud.
  • Benyt + / -, eller a / z taster til at zoome in og ud uden panorering.

Panorama Foto © 2004 Flemming V. Larsen